ALTEZA

Mgr. Martin Toman

+420 775 505 905

xtoman@seznam.cz


Odchyt „městských“ holubů

Provádíme plošný odchyt “ městských“ holubů (holub skalní) na volném prostranství , ale také cílený odchyt jedinců vázaných k určitému místu, jako jsou půdy, světlíky, balkóny apod.

Před samotným odchytem, je proveden monitoring výskytu holubů v dané lokalitě.  Sledování prostorové aktivity, krmná místa, nocoviště a především sledování zasažených objektů. Vhodná doba odchytu je podzim a zima, kdy je nedostatek potravy.

Po domluvě s majiteli objektů v lokalitě prováděného odchytu jsou instalovány schválené odchytové klece s vhodnou návnadou (směs zrní) a napáječkou na vodu. Odchycení holubi se vybírají dle potřeby, nejlépe však denně. Odchyt je prováděn pracovníky s odbornou způsobilostí k odchytu toulavých, zdivočelých a vybraných synantropních zvířat a zacházení s nimi (kurz VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO).

Utracení holubů je provedeno veterinárním lékařem v souladu s § 17 zák. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Usmrcení probíhá v atmosféře s CO2, poté, co nastane posmrtná ztuhlost, jsou kadavery holubů předány k likvidaci do asanačního ústavu.

V souvislosti s odchytem holubů provádíme také instalace ochranných systémů proti usedání a vnikání holubů (hroty, sítě), čistění a likvidaci (asanaci) holubího trusu a uhynulých holubů z míst jejich výskytu (půdy, světlíky, balkóny,apod.).

costa rica

Vybrané reference

Město Ostrava-jih - výškové práce. OKD - výškové práce. RPG - výškové práce. Město Bohumín - výškové práce.

Prohledněte si i naše další reference, včetně doprovodného textu a fotografií.