ALTEZA

Mgr. Martin Toman

+420 775 505 905

xtoman@seznam.cz


Hubení štěnic FYZIKÁLNĚ – CHEMICKOU metodou

Provádíme hubení štěnice domácí (Cimex lectularius) v bytech a ubytovacích zařízeních pomocí fyzikálně – chemické metody. Zásahu předchází pečlivý průzkum s cílem odhalit úkryty štěnic. Následuje ošetření všech potencionálních úkrytů suchou parou, která má teplotu až 120 °C. Ta okamžitě likviduje živé stádia štěnic včetně VAJÍČEK !!! Poté je provedena aplikace kontaktního insekticidu s reziduální (dlouhotrvající) účinností. K vyhubení štěnic je zpravidla potřeba 2 – 3 zásahů s odstupem 2 – 3 týdnů. Více informací k této metodě naleznete viz. níže nebo v dokumentech, které bude možno brzy na těchto stránkách nalézt.

 

FÁZE I. – PRŮZKUM

 

V první fázi je nutné provést velice důkladný průzkum bytu a jeho vybavení. Především všech místností kde se spí, tzn., ložnice, dětský pokoj, případně obývací pokoj. Už pouhou přítomnost štěnic v bytě lze určit nalezením konkrétních stop, svlečené kůže (exuvie), trus (exkrementy – černé tečky tvořené strávenou krví hostitele), vajíčka nebo jejich obaly.

Štěnice se hledají v rámech a roštech postelí, v nábytku kolem nich, pod obrazy nebo kolem podlahových lišt. Mohou se vyskytovat i volně na stěně, např. u stropu nebo kolem garnyží. Tato fáze je velice důležitá pro odhalení tzv. „hnízd“ neboli shromaždišť štěnic!!! NUTNO DODAT, ŽE HLEDAT MALÝ POČET ŠTĚNIC V BYTĚ  JE MNOHEM SLOŽITĚJŠÍ, NEŽ KDYŽ JSOU V BYTĚ ROZMNOŽENY V ŘÁDOVĚ 10-KÁCH JEDINCŮ!!!

Nájemníci bytu by měli být vůči dezinsektorům shovívaví v jejich počínání, neboť při hledání dojde i na odsouvání, převracení a rozebírání nábytku.  Je to však nutné a mnoho nájemníků pak dá za pravdu, že tam by štěnice opravdu nehledali. Většina nalezených jedinců štěnic se okamžitě mechanicky likviduje. Pokud je však zamoření bytu příliš vysoké je nutné použít jiný postup (viz FÁZE II.)

Jestliže je v nějakém bytě prokázán výskyt štěnic, je nutné zpřístupnit i byty těsně sousedící. Vedle na patře, nad a pod bytem. Byty jsou většinou propojeny stoupačkami topení, ale také elektroinstalačními průrazy u podlahy, které nejdou vidět a mohou se stát koridorem proniknutí do sousedního bytu. Pokud se v okolních bytech výskyt štěnic neprokáže, provede se preventivní (bariérový postřik).

 

FÁZE II. – APLIKACE SUCHÉ PÁRY

 

Je to fáze zásahu, která ještě není tak rozšířená v běžné dezinsekční praxi. Ve vybavení bytu, především v nábytku je spousty míst (spáry, dírky po šroubcích, spáry v parketách), kam se nelze dostat jinak, než rozebráním nebo rozbitím. Tyto místa však lze ošetřit tzv. SUCHOU PÁROU, kterou vyrábí parní přístroj. Pára má teplotu max. 140 stupňů, což při krátkodobém kontaktu se živou štěnicí nebo vajíčky dostačuje k jejich zahubení. Takto lze, relativně rychle ošetřit místa s obtížným přístupem aniž bychom museli znehodnotit nábytek nebo jiné vybavení bytu.  Pokud bychom takto zasahovali v bytech se stupněm zamoření 2. a 3., můžeme zredukovat počet živých jedinců na minimum již při prvním zásahu.

 

FÁZE III. – APLIKACE INSEKTICIDU

 

Jedná se dnes již o klasickou fázi aplikace kontaktních insekticidů, které svým reziduálním (dlouhotrvajícím) účinkem zlikvidují zbytky živých štěnic. Tyto kontaktní insekticidy se však musím aplikovat na všechna místa, včetně vybavení a nábytku. Účinné látky se při kontaktu se stěnicemi dostávají do jejich těl, kde působí na nervovou soustavu a způsobují jejich smrt. Tento proces však není okamžitý, je nutné, aby se v těle štěnice nahromadilo dostatečné množství účinné látky.

Přípravky určené pro postřik v domácnostech se většinou velice ředí. Mnohem nebezpečnější jsou ve své 100% formulaci. Přesto jsou některé při aplikaci postřikovačem dráždivé a mohou způsobovat přehnané reakce (kýchání, smrkání, kašel). Lidé by měli při zásahu větrat a nezdržovat se v místnosti kde se právě aplikují tyto přípravky. Pokud trvají na přítomnosti u postřiku, je nutné je vybavit respirátorem. Stejnou reakci mohou tyto přípravky vyvolat i u domácích mazlíčků, proto se je snažíme v době zásahu držet opodál, nejlépe je dát někomu na hlídání, pokud je to v možnostech. Jestliže máme doma akvárium, je nutné je neprodyšně uzavřít, přípravky jsou totiž toxické pro vodní organismy.

SEZNAM PŘÍPRAVKŮ NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH PROTI ŠTĚNICÍM

  • Cimetrol, Ficam, Solfac EW50, Tenopa, Biopren, Fendona, Mythic

 

FÁZE IV. – INFORMACE

 

Poslední fází prvního zásahu je poučit nájemníka jak se dále chovat a naplánovat opakovaný zásah. Po postřiku by se nemělo vytírat. Osobní věci (oblečení, lůžkoviny), které byly zasaženy dezinsekčním přípravkem, je nutné vyprat (vyčistit), nejlépe na 60 a více stupňů. Věci by se neměly v rámci místností přemísťovat. Nájemníci by měli spát v místnostech, kde byla přítomnost štěnic prokázána. Přeživší štěnice jsou tak nuceny vylézat za potravou a dostávají se do kontaktu s insekticidem. Často se lidé stěhují do jiných místností, v horším případě byt opustí. Štěnice pak musí buď cestovat za svým hostitelem do jiné místnosti, čímž dojde k jejich rozšíření tam, kde ještě nebyly, nebo zůstanou v úkrytech a budou vyčkávat návratu svých hostitelů, což je mnohem horší varianta, neboť se do kontaktu s postřikem nedostanou vůbec.

 

Vybrané reference

Město Ostrava-jih - výškové práce. OKD - výškové práce. RPG - výškové práce. Město Bohumín - výškové práce.

Prohledněte si i naše další reference, včetně doprovodného textu a fotografií.